page view image

Treningskamp, Gjøvik Hockey - Manglerud Star Ishockey

Hockey er best live - I Gjøvik Olympiske Fjellhall

Informasjon
event image

Velkommen til treningskamp! Pucken droppes kl. 19.00, og dørene åpnes 18.00. Vi sees i Fjellhallen! 

Merk: 'Free Seating' så lenge tilskuertallet ikke overstiger 3000  

gjøvik hockey ishockey fjellhallen treningskamp gjøvikhockey manglerudstar

Restriksjoner

Billetten kan ikke omsettes til over pålydende.
Billetten refunderes ikke om arrangementet blir avbrutt.
Publikum må være forberedt på grundig visitasjon.
Medbragte flasker er ikke tillatt.
Berusede personer nektes adgang og bortvises fra arenaen.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.
Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skade eller tap som måtte oppstå under avvikling av arrangementet.